Thursday, May 29, 2008

PUTIH MATA HILANG BATU PUTEH

Kehilangan Pulau Batu Puteh kepada Singapura wajar menyedarkan betapa perjuangan menuntut kemerdekaan masih belum berakhir walaupun lebih 50tahun Tanah Melayu diisytiharkan merdeka.Justeru pada 31 Ogos tahun 1957 walaupun Britain berundur daripada TanahMelayu, tetapi ia tidak menyerahkan kembali kedaulatan semua wilayah yang dijajah kepada bangsa Melayu.Cuba bayangkan betapa ketika penjajah datang ke negeri-negeri Melayu.Mereka sedikit demi sedikit menakluki wilayah-wilayah Melayu secarakeras dan halus.
Secara ketenteraan dan tipu helah, nama halusnyadiplomasi dan perundangan.Melalui konsep Persekutuan Tanah Melayu yang di dalamnya terkandung institusi Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong, wilayah-wilayahyang sudah terlepas ke tangan penjajah dapat dikembalikan ke bawahkedaulatan Raja-Raja Melayu. Maka Melaka dan Pulau Pinang terletak dibawah Yang Dipertua Negeri masing-masing dengan kedaulatan berada kepadaYang di-Pertuan Agong mewakili Raja-Raja Melayu. Jadi walaupun PulauPinang tidak kembali kepada Sultan Kedah tetapi ia berada di bawah Yangdi-Pertuan Agong.Bagaimana daerah Dinding yang menjadi salah sebiah wilayah Negeri-negeriSelat berjaya dikembalikan kepada kedaulatan Sultan Perak.Penjajah berundur Sementara Melaka juga seperti Pulau Pinang berada di bawah kedaulatanYang di-Pertuan Agong melalui Yang Dipertua Negeri dan Majlis Raja-raja.Kalau hendak dikirakan apabila penjajah berundur, maka ia wajarmenyerahkan kembali wilayah-wilayah yang didudukinya kepada kedaulatanraja-raja sebelumnya.Britain mengambil alih Melaka daripada Belanda, sementara Belanda mengambil alih Melaka daripada Portugis. Portugis menakluki Melakadaripada Sultan Melaka.
Ketika Melaka jatuh, kerajaan Sultan Melakatidak tumbang, ia berpindah ke Johor. Maka Kesultanan Johor mewarisiKesultanan Melaka.Justeru apabila Britain memulangkan Melaka, ia sepatutnya menyerahkannyakepada Johor. Tetapi itu tidak berlaku. Bagaimanapun dengan Melakaberada dalam Persekutuan Tanah Melayu, ia sudah dapat diterima sebagaikembali kepada bangsa Melayu.Malangnya ketika menerima penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, penjajahBritain tetap mahukan Singapura kekal di bawah penjajahannya. Tidaktimbul Singapura diberikan kemerdekaan apatah lagi disekutukan ke dalamTanah Melayu. Jauh sekali hendak diserahkan kepada Kesultanan Johor.Apabila disebut Singapura, maka ia meliputi pulau-pulau disekelilingnya.
Dari segi jarak, Pulau Batu Puteh adalah milik Johor.Tetapi Britain yang mengoperasi rumah api di situ dari Singapuraakhirnya menjadikan pulau mini itu jatuh ke tangan Singapura.Britain enggan memerdekakan Singapura pada peringkat awal kerana ia mahumenjadikannya sebagai pangkalan-pangkalan strategik bagi kepentinganimperialisme globalnya. Walaupun sudah digantikan dengan AmerikaSyarikat (AS) sebagai kuasa utama dunia, tetapi peranan Britain masihpenting dalam sekutu Barat menentang komunisme global.Britain mahu mengekalkan Gibraltar di lautan Mediterranean. Diego Garciadi Lautan Hindi, Hong Kong di Laut China Selatan, dan sudah tentuSingapura di Asia Tenggara.Bagaimanapun kehadiran komunis yang kuat di Singapura menyebabkanBritain memikirkan cara mana pangkalannya dapat dipertahankan. PartiKomunis Malaya (PKM) di Singapura memperjuangkan kemerdekaan pulau ituyang kemudiannya boleh menjadi pangkalan kepada penguasaan ke atas TanahMelayu dan seluruh Asia tenggara.Untuk mematahkan kemaraan komunis, maka Britain perlu memberikankemerdekaan kepada Singapura tetapi memastikan ia berada dalamgeostrategik yang memenuhi kepentingannya. Maka itu dicadangkan gabunganSingapura dan Tanah Melayu yang kemudian membawa kepada penubuhanMalaysia.Malaysia ketika diisytiharkan penubuhannya pada 16 September 1963memperluaskan kedaulatan yang di-Pertuan Agong mewakili Raja-rajaMelayu. Maknanya Singapura kembali kepada kedaulatan bangsa Melayu,begitu juga Sarawak dan Sabah. Seharusnya Brunei ikut serta. Sarawakyang pernah berada di bawah kedaulatan Kesultanan Brunei dan Sabah dibawah kedaultan Kesultanan Sulu kepada kepada kedaulatan Melayu melaluiMalaysia.Malangnya TunkuApabila Singapura berada dalam Malaysia, sudah tentu Pulau Batu Puteh tidak menjadi isu. Sama ada ia berada dalam Singapura atau Johor, iaadalah sebahagian daripada Malaysia. Malangnya Tunku Abdul Rahmansebagai pemimpin Umno gagal menguruskan Lee Kuan Yew dari Parti TindakanRakyat (PAP).
Tunku mengeluarkan SIngapura daripada Malaysia tanpa perbahasan yangmasak. Tindakan Tunku itu ditentang oleh sebahagian daripada orangMelayu, khususnya orang Johor, lebih-lebih lagi Allahyarham Syed JaafarAlbar, ketua Pemuda Umno.Tunku menyelesaikan satu masalah tetapi menimbulkan banyak masalah baruapabila beliau mengeluarkan Singapura dari Malaysia. Masalah itu masih wujud hingga ke hari ini. Terkeluarnya Singapura dari Malaysia adalah kegagalan Umno. Setelah 50 tahun memerintah Malaysia, kekalahan dalamsoal Pulau Batu Puteh ini juga mencerminkan kegagalan Umno.Setelah berpisah selama 35 tahun, Lee Kuan Yew menyatakan bahawa adalahsukar bagi Singapura untuk kembali ke Malaysia. Baru-baru ini apabiladiwawancara oleh Bloomberg, Lee Kuan Yew ditanya sama ada PAP akanmenerima cabaran yang sama seperti yang dihadapi oleh Umno dalam tsunamipolitik baru-baru ini.Beliau membayangkan bahawa jika pemimpin-pemimpin parti yang memerintahtidak mengutamakan rakyat dan negara, sebaliknya memberi tumpuan kepadakepentingan diri, maka pengundi akan menolak mereka. Maknanya, jika rakyat dan negara tidak dibela, maka akhirnya mereka akan menolak pemimpin dan parti yang memerintah. Fikir-fikrkan lah

No comments: